Diensten wijk Vredekerk 28 okt t/m 2 dec

Zondag 28 oktober   
Kostersdienst    Fam. Flikkema
Collecten    1e Diaconie- Sulawesi
        2e Hervormingsdag
        3e Jeugd
Kind vd zondag geen
KND    Jolanda
Oppasdienst    Jasmine
Autodienst    D. Boersma
   
Zondag 04 november   
Dankdienst voor jong en oud  
Kostersdienst      Fam. De Winter
Collecten            1e Diaconie- Leger des Heils
        2e Kerk
        3e Jeugd
Kind vd zondag  Mia  
KND     Geja
Oppasdienst     Niek
Autodienst          K. Doornbos
   
Zondag 11 november   
Kostersdienst      dames v/d Wal & Kamminga
Collecten    1e Diaconie
      2e Kerk
       3e Jeugd
Kind vd zondag Anno 
KND      Linda Winter
Oppasdienst     Corinne
Autodienst     J. Korblet
   
Zondag 18 november   
Kostersdienst     Fam. Reinders
Collecten    1e Kerk
       2e Onderhoud gebouwen
       3e Voedselbank
Kind vd zondag  Annelie
KND     Renny
Oppasdienst     Femke en Lotte
Autodienst     B. Hielema
   
Zondag 25 november   
Laatste zondag kerkelijk jaar  
Kostersdienst      Fam. Koens
Collecten     1e Kerk
        2e Onderhoud gebouwen
       3e Jeugd
Kind vd zondag Veronique
KND     Nathalie
Oppasdienst     Dinie
Autodienst     A. Bos
   
Zondag 02 december   
Kostersdienst      Fam. Veenstra
Collecten     1e Diaconie-Najaarszending
        2e Kerk
        3e Jeugd
Kind vd zondag Jocelien
KND     Hanneke
Oppasdienst     Derk en Alfred
Autodienst     G. Bouwsema

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten.’

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland