Diensten wijk Vredekerk 4 sept t/m 9 okt 2022

Zondag 4 september
Voorganger: ds. Hartman
Organist: Arie van Ballengooijen

Zondag 11 september
Voorganger: ds. I. Verburg
Organist: Joke Scholten

Zondag 18 september: Start/inspiratiezondag
Voorganger: ds. Van der Bor Organist:
Bouke van der Ploeg

Inzameling houdbare producten voor voedselbank Eemsdelta.

Zondag 25 september
Voorganger: mevr. Meihuizen
Organist: Gerard Hiemstra

Zondag 2 oktober
Voorganger: ds. Fortuin uit Delfzijl
Organist: Arie van Ballengooijen

Zondag 9 oktober
Gezamenlijke dienst Petrus en Pauluskerk
Voorganger: ds. Van der Bor

Inzameling houdbare producten voor voedselbank Eemsdelta.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Ontucht en zedeloosheid, in welke vorm dan ook, of hebzucht mogen bij u zelfs niet ter sprake komen – deze dingen horen niet bij heiligen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland