Diensten wijk Vredekerk

5 juli is er weer een “echte” dienst in de Vredekerk:

Kostersdienst: dames Van der Wal & Kamminga
Organist: Gerard Hiemstra
Collecten: 1e Diaconie
                 2e Onderhoud gebouwen
                 3e Voedselbank

Kind van de Zondag: Marieke Bijlholt
Kindernevendienst: Jolanda Bijlholt
Oppasdienst: Jasmine Bijlholt
Autodienst: D. Boersma

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Zie, God is mijn helper, de Heer is het die mijn leven draagt.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland