Digitaal leerhuis

Per 1 september 2018 gaat het digitale leerhuis van Kerk & Israël Groningen Drenthe voor een doorstart.

Na anderhalf jaar is onze nieuwe gebruiksvriendelijke website zover dat er een doorstart gemaakt kan worden met het digitale leerhuis.

Met het DigiLeerhuis is het voor mensen, die om wat voor reden moeite hebben met het bezoeken van een avondvullende activiteit, mogelijk om samen met andere geïnteresseerden te ‘leren’ via internet. Het materiaal zal ook gebruikt kunnen worden door huiskamergespreksgroepen. Niet elke groep heeft de middelen en mogelijkheid om een deskundige te laten komen. 

Het voordeel van een gesprek via internet is dat afstand geen rol speelt. Je zou een gesprek over het onderwerp met vrienden en of familie wereldwijd kunnen voeren.

Elke 2 maanden komt er een nieuwe tekst op de site. Inhoudelijk zal het gaan over het Joodse gedachtengoed al of niet in relatie tot het christendom. De individuele deelnemer of de groep kan hierop reageren. Aan het eind van de 2 maanden zal de inbrenger een reactie op het geheel geven. 

Het leerhuis is te vinden op de website: www.kerkenisraelnoord.nl.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland