Digitale uitzendingen van de kerk­dienst in de Vredekerk

Digitale uitzendingen van de kerk­dienst in de Vredekerk

Hoewel we de gemeente niet ontvangen mogen in de Vredekerk zijn  we toch doorgegaan met de kerkdiensten. Ze worden uitgezonden via digitale streamingsdiensten.

De dienst waar we al jaar en dag gebruik van ma­ken is Kerkomroep.nl Er zijn speciale kastjes be­schikbaar voor mensen zonder computer, tablet (Ipad) of smartphone. Als er mensen daar gebruik van willen gaan maken in deze situatie kunnen ze zich melden bij Dirk Dwarshuis (06-20209965). Dirk zal dan meer informatie verstrekken en even­tueel een dergelijk kastje verstrekken en installe­ren.

Kerkomroep kan ook beluisterd worden via de Smartphone en de tablet. De organisatie achter kerkomroep heeft aangegeven dat ze voorkeur hebben voor het gebruik van de speciale app. Deze is te downloaden in de appstore (Apple) of playsto­re (Google). U moet daar gaan zoeken op Kerkom­roep en het dan installeren. Vervolgens kunt u de Vredekerk Loppersum opzoeken en die eventueel toevoegen aan Mijn Kerken. 

Via een gewone computer kunt u de dienst beluis­teren via de webpagina van de Vredekerk. Klik hier voor in­ternetadres.

U kunt gewoon ook gaan zoeken op de hoofdpagina van Kerkomroep.nl op Vredekerk Loppersum. Dan vindt u die pagina redelijk eenvoudig.

Tenslotte willen we experimenteren op Paaszon­dag met een YouTube uitzending met beeld van onze kerkdienst. Mocht dat bevredigend en haal­baar blijken dan we gaan daarmee door. Deze dienst is de te vinden op de pagina van alweer Vre­dekerk Loppersum op Youtube. Via de zoek­functie op YouTube is die gemakkelijk te vinden. Klik hier voor het internetadres. Wat ook kan is een QR-code. Dat is een vierkant plaatje die u kunt scannen met de camera van uw mobiel of tablet. Soms herkent zo’n apparaat het gelijk, soms moet er een QR-code scanner geïnstalleerd worden via de Playstore of de Appstore. De QR-code van de YouTube pagina van de Vredekerk ziet u hier afgebeeld.

 

 

ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland