dinsdag 25 juni 2024 ouderenkring

Ouderenkring over spullen

Op dinsdagmiddag 25 juni is er ouderenkring in de Vredekerk. We beginnen om 15.00 uur met een kopje koffie of thee. Deze keer gaat het over “spullen”. In de loop der tijd verzamelen we heel wat spullen om ons heen. Soms gaat het om iets dat we bijvoorbeeld gekregen of geërfd hebben. Aan sommige voorwerpen zijn we gehecht geraakt en die hebben dan ook veel betekenis voor je. En hoe wordt er in de Bijbel eigenlijk aangekeken tegen spullen en bezittingen?

Het zou heel mooi zijn als u iets (een voorwerp) meeneemt, dat belangrijk voor u is en dat we daar wat over zouden kunnen vertellen. Mocht u vervoer nodig hebben, laat het even weten.

Van harte welkom op 25 juni.

Pier Prins

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland