Doe als een tulp en ga uit je bol

Deze regel kwam ik tegen en dacht: wat zouden we dat gewoon weer graag eens doen. (De één is hierbij iets uitbundiger dan de ander, uiteraard.)

Niet hoeven denken aan een avondklok, af moeten spreken bij de winkel of hoeven nadenken over hoe we iemand kunnen begroeten. Gezellig weer een verjaardag vieren of afspreken met vrienden of familie. Gewoon af en toe weer eens spontaan uit je bol gaan.

En toen werd er een boeketje tulpen aan de deur gebracht. Tulpen, ontsproten uit een bol.

De diaconie heeft samen met een groep vrijwilligers alle gemeenteleden en de bewoners van Wiemersheerd, Burg. Assieshof en Dr. P.J. v. Leeuwenhof, verrast met een boeketje tulpen. Dit als teken van verbondenheid met elkaar, een hart onder de riem en bemoediging dat we elkaar niet vergeten. Wat een warm gebaar!

De tulp staat van oudsher symbool voor het leven en de vruchtbaarheid. In de week van Pasen was deze symboliek prachtig. Er is leven na de dood! Er is weer hoop en de tijd zal komen dat we eindelijk weer uit onze bol kunnen gaan! Spirituele betekenis van bloemen, klik hier

Regina Feitsma

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland