DOE-dienst: 10 april

Op 10 april is er een gezamenlijk DOE-dienst in de Vredekerk.

Een DOE-dienst is onze vorm van ‘kliederkerk’. (www.kliederkerk.nl). De naam is veranderd omdat ‘kliederen’ niet bij iedereen positieve associaties oproept. ‘Kliederkerk’ is een idee, een concept, dat je als gemeente je eigen moet maken. Je kunt het niet klakkeloos kopiëren, eenvoudigweg omdat niet alle gemeenten hetzelfde zijn. Onze vorm zullen we waarschijnlijk ook niet in 1x uitvinden maar na een paar keer zullen we onze eigen manier wel hebben gevonden.

Een DOE-dienst is een andere, creatieve manier om de betekenis te ontdekken van Bijbelverhalen of geloofsthema’s. Een DOE-dienst bestaat uit drie delen: samen ontdekken, samen vieren en samen eten.

Het thema voor 10 april is: ‘Alles komt goed’. We beginnen gezamenlijk in de kerkzaal. Na een korte opstart kan over het thema op verschillende manieren en in verschillende ruimtes iets ontdekt worden. Belangrijk is dat niemand iets ‘moet’: je kunt dus ook blijven zitten waar je zit. We sluiten de DOE-dienst af met een gezamenlijk lunch. We gaan ervan uit dat iedereen voor 13.30 uur weer thuis is.

Of het wat voor je is, valt maar op één manier te ontdekken: gewoon komen en meedoen. Oja, de kerk is ‘pas’ om 10 uur open: voor koffie, thee en taart! Vragen? Bel of mail de jeugdouderlingen, Geja Huizing of Hanneke Reinders.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland