Doe en Deeltuin Loppersum

Doe en Deeltuin Loppersum levert eerste groente af aan Voedselbank Winsum

P1090398Afgelopen weken zijn de eerste zendingen groente afgeleverd bij de nieuwe vestiging van de Voedselbank te Winsum. Het betrof hier voornamelijk sla, andijvie en courgettes. De komende tijd komen de stam en stokbonen aan de beurt en als laatste de prei en koolsoorten. De snelgroeiende gewassen (sla en andijvie) kunnen minimaal 2 x per jaar geoogst worden. Af en toe werd ook groente gedoneerd door dorpsgenoten, die wat te veel hadden staan. Hiervoor onze hartelijke dank.

P1090400De vrijwilligersgroep onder leiding van Tjitte Bruinsma heeft bergen werk verzet; de akkers plantklaar maken, het planten van de gewassen, het vele schoffelwerk en als laatste de oogst van de gewassen. Dit laatste geeft uiteraard het beste gevoel. Diverse diakenen hebben de afgelopen vakantieperiode geholpen om te oogsten.

P1090401Het eerste jaar zijn we wat laat begonnen. Dit betekende dat er erg veel werk gedaan moest worden om dit jaar nog succesvol te maken. Dit alles te plannen, viel niet mee. We beschouwen het eerste jaar dan ook als een leerjaar. Komende herfst zullen we het seizoen evalueren en voor komend jaar kan het haast niet anders, dan dat het beter gaat. Iedereen is enthousiast. Hier speelt het sociale aspect ook mee; samen werken in de tuin werkt erg inspirerend. We kunnen voor de komende tijd nog enkele vrijwilligers gebruiken. Kunt u zo nu en dan wat tijd vrijmaken, dan kunt u zich melden bij de coördinator Tjitte Bruinsma, (0596) 572162.

P1090399Wij nodigen u graag uit voor de officiële opening van de tuin. Dit zal plaatsvinden tijdens de startzondag op 27 september a.s.. Hier leest u meer over in het artikel in het Kerkblad van de voorbereidingscommissie van de startzondag.

Namens de vrijwilligers,

Klaas Doornbos

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland