Doe en Deeltuin Loppersum

Op initiatief van de diaconieën van de wijkgemeente Maarland en wijkgemeente Loppersum zal dit voorjaar gestart worden met een grote groentetuin: de Doe en Deeltuin Loppersum.

Vanuit hun diaconale visie willen deze diaconieën een bijdrage leveren aan de steeds groter wordende vraag naar verse groenten van de voedselbanken. Er wordt al enkele jaren levensmiddelen ingezameld en gecollecteerd voor dit doel, wat gaat naar de voedselbank Het Hogeland te Baflo.

Aan het volkstuincomplex aan de Nieuwe Tuinen kan beschikt worden over een stuk tuin ter grootte van ± 5 are. Praktisch gezien zijn hier een aantal vrijwilligers voor nodig. Om een nog breder draagvlak te krijgen voor dit project heeft de initiatiefgroep ook contact opgenomen met de Geref. Kerk (Vrijgemaakt) en de Waardevol Leven Gemeente om hen bij dit project te betrekken. Er wordt ook gezocht naar mensen uit Loppersum en omgeving die de Doe- en Deeltuin een sympathiek idee vinden en met enthousiasme mee willen werken.

Voor de benodigde faciliteiten zoals tuingereedschap, sanitaire voorziening en een tuinhuisje om te schuilen of koffie te drinken, wordt gezorgd. Spitten, bemesten en dergelijke, zal machinaal gebeuren.

Er is een mogelijkheid tot samenwerken met de mensen van Werkplein Eemsdelta, het sociale uitvoeringsorgaan van de gemeenten Loppersum, Appingedam en Delfzijl. Het gaat hier om mensen, die moeilijk een arbeidsplaats kunnen vinden in de reguliere maatschappij b.v. vanwege een beperking. Werkplein Eemsdelta biedt hen op allerlei manieren laagdrempelig werk aan, zodat zij structuur en zingeving in hun bestaan krijgen. Het samenwerken met de werknemers van Werkplein Eemsdelta kan niet zonder de inzet van extra vrijwilligers.

Vindt u dit een goed initiatief en kunt u door de week overdag wat tijd vrij maken om hieraan medewerking te verlenen, neem dan contact op met:

Trijnie Swaagman, 0596-572683 / 06-13758167
Piet Meerman,  0596-572257 / 06-31170698
Klaas Doornbos, 0596-572120 / 06-53409537

 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland