Doe en deeltuin

2015 09 opening doe en deeltuin (5)Het eerste jaar zit er op. Met (enige) trots laten we weten wat er in 2015 is geleverd aan de voedselbank ‘Het Hogeland’.

7 augustus 2015 was de eerste oogst: 50 kroppen andijvie, 50 kroppen sla en een aantal courgettes. 29 december was de laatste oogst: 4 kratten vol boerenkool. Tussen de eerste en de laatste oogst is van het land gehaald o.a: 119 preien, 64 courgettes, 67 spitskolen, 180 kroppen andijvie, maar ook knolselderij, ijsbergsla, bonen en palmkool.

Met de vrijwilligers hebben we maandag 1 februari 2016 teruggeblikt op ons eerste werkjaar voor de Doe en deeltuin. Natuurlijk was iedereen blij met het resultaat, niet in het minst de mensen van de voedselbank. We hebben ook vooruitgekeken en besloten dat we in 2016 er weer voor gaan. Het liefst met meer vrijwilligers.

Daarom een korte uitleg hoe er gewerkt wordt.
Nadat het land bewerkt is, wordt er gepoot. Er moet ook geschoffeld worden om het onkruid de baas te blijven, slakken verwijderen enz. en natuurlijk het oogsten. De vrijwilligers werken op afroep. Hebt u/jij tijd, dan is een reactie op een oproep voor dat specifieke werkje voldoende. Via de mail krijgen de vrijwilligers te horen wat er op het programma staat voor een bepaalde dag en dan kan men zich opgeven (of doorgeven als men verhinderd is).

Als u na het lezen van dit stukje nog vragen hebt, kunt u altijd contact opnemen met:
Willy Waijer, willywaijer@gmail.com  telefoon: (0596) 57 23 72
Marijke Maas, marmawier@gmail.com telefoon (0596) 57 21 88
Klaas Doornbos, doornbos9@hotmail.com

De werkzaamheden worden verdeeld door Tjitte Bruinsma. Tjitte kunt u telefonisch bereiken op (0596) 57 21 62 of mobiel
06 270 36 077.

 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Zie, God is mijn helper, de Heer is het die mijn leven draagt.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland