Donatuskerk of Doopsgezinde Vermaning

Op zondag 15 april ruilen de Doopsgezinde domie Fokke Fennema en ik van kansel. Fokke gaat om 09.30 uur voor in de Donatuskerk in Leermens. Ik ga om 10.00 uur voor in de Doopsgezinde kerk in Zijldijk. Al sinds lange tijd bestaan er contacten tussen onze beide gemeentes. Ik ben al eens eerder voorgegaan in Zijldijk, en ik weet dat een van mijn voorgangers dat ook wel deed.

Het is mooi om nu op deze manier onze banden weer nieuw leven in te blazen. Het zou helemaal mooi zijn als de gemeentes op deze zondag gemengd ter kerke gaan. Fokke en ik hopen er op dat de helft van de Maarlanders de dominee achterna loopt (eindelijk mag het eens van de dominee) en dat de andere helft gewoon in eigen kerk blijft. Datzelfde hopen we van de Doopsgezinden. Op die manier mengen beide gemeentes, zodat er verdere kennismaking kan plaatsvinden bij koffie/thee/limonade na afloop van de dienst.

Ds. Tjalling Huisman

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten.’

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland