Doorhalen wat niet (meer)van toepassing is….

Met regelmaat lees ik de bovenstaande tekst in vragenlijsten, maar in een kerkblad had ik dat nog niet eerder gezien. Toch moet dat nu even en ik zal uitleggen waarom. In het laatst verschenen kerkblad (22e jaargang nr. 7) staat dat het nieuwe kerkblad rond 6 juni zal worden bezorgd. Met name het woordje “rond” maakt dat ik “doorhalen wat niet (meer) van toepassing is” gebruik. Wat wil het geval. Ik neem u nog even mee in de recente geschiedenis en in de zeer nabije toekomst betreffende de fusie. Op 26 april 2024 stond er een advertentie in het Dagblad van het Noorden, waarin de voorgenomen fusie is aangekondigd. Tot 27 mei kan hierop worden gereageerd bij de scriba van de classis. Op 4 juni is voorzien dat het moderamen van de classis het voorgenomen besluit tot fusie omzet in een definitief besluit en op diezelfde dag zullen de moderamina van onze, dan nog beide, kerken eenzelfde besluit nemen. Er van uitgaande dat de genoemde besluiten op 4 juni genomen kunnen en mogen worden zal op zondag 9 juni de akte onder het toeziend oog van de notaris worden ondertekend. En nu komt de reden van het gebruik van “doorhalen wat niet (meer) van toepassing is”, want als u die leest na 9 juni moet er staan: in de dienst van 9 juni is, onder het toeziend oog van de notaris, de akte ondertekend.

Namens het aanstuurplougje,
Ad Bakker

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland