Dorpspleinontmoetingen

Dorpspleinontmoetingen, een huiskamer en een oecumenische kerkdienst in Loppersum

In het weekend van 19/21 september organiseert de Stichting GroningenNoord (www.groningennoord.nl) dorpspleinontmoetingen in Loppersum. Deze stichting wil het leven in Noord Groningen een positieve impuls geven. Dat heeft te maken met de aardbevingen die ons van tijd tot tijd overkomen en die schade aan onze huizen veroorzaken. Dat versterkt nog eens de krimp die hier al een tijdje aan de gang is. De stichting wil deze negatieve spiraal ombuigen, het sociale klimaat verbeteren, de bewoners moed geven om hun woonomgeving positief te beleven. Voor deze dorpspleinontmoetingen wordt er een “huiskamer”, een soort tent, gebouwd. Daar worden allerlei activiteiten gehouden waar de inwoners van Loppersum in dit geval met elkaar kunnen spreken over wonen en leven in het dorp.

Een van deze activiteiten is een oecumenische kerkdienst. De vier voorgangers van Loppersum (Lodewijk van Weerden, Gerwin Pruijssen, Tjalling Huisman en Marco Roepers) staan hier positief tegenover en zijn bezig met de voorbereiding ervan. Wanneer die dienst precies zal zijn is mij op dit moment niet bekend en ook niet waar de tent zal staan. U zult het wel te horen krijgen, zeker als u op dit nieuws gespitst bent. Het is een leuk initiatief. Het zal de eerste dienst zijn in Loppersum in dit brede oecumenische verband die ik hier meemaak.

ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland