Dorst?

Dit was het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van christenen wereldwijd. Op donderdag 22 januari jl. was er een avond georganiseerd door de vier kerken in Loppersum. We kwamen bij elkaar in ‘ons Dorpshuis’ waar we hartelijk werden ontvangen met koffie en koek. De vier voorgangers hadden deze avond gezamenlijk voorbereid.

De Raad van Kerken en de EAEZA kennen een lange gebedstraditie van ruim 160 jaar om het nieuwe jaar met de Week van Gebed in Gods hand te leggen. Een mooie traditie! Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden blijken zij meer onderlinge verwantschap te ervaren.

Ook wij ervoeren deze verwantschap op deze avond waarin Marco Roepers vertelde wat bidden voor hem betekende, Tjalling Huisman zijn inspiratie door de woorden ‘Laat hen allen één zijn… (Joh. 17:21) met ons deelde en de Bijbelteksten en gebeden die we samen uitspraken.

Lodewijk van Weerden lichtte het thema ‘dorst’ kort toe en Gerwin Pruijsen vertelde van de Bron van het Leven waaruit wij kunnen drinken.

We zongen de tekst ‘Evenals een moede hinde..’ uit het Liedboek en de tekst ‘Als een hert dat verlangt naar water..’ uit Opwekking. Vervolgens werden de gebedsintenties die wij konden inleveren als gebed uitgesproken door Marco Roepers en eindigden we deze bijeenkomst met het gezamenlijk uitspreken van het ‘Onze Vader’

Dit korte moment van samenzijn vulde ons met een gevoel van saamhorigheid. Een fijne ervaring om met christenen uit het dorp samen te zijn en, hoe verschillend we ook zijn en denken, samen te bidden tot de éne God.

Dit is in het kort de ervaring van een paar aanwezigen die dit graag met u willen delen.

Simone Miske, Regina Feitsma en Mirjam Bosker

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland