ds Tjalling Huisman beroepen naar Eindhoven-Zuid

Op zondag 23 februari heb ik een beroep gekregen van de Protestantse Kerk van Eindhoven-Zuid en dat heb ik meteen aangenomen. Dat betekent dat ik ergens in juni hier afscheid neem en wij naar Eind­hoven vertrekken. Op 5 juli is de intrede daar ge­pland in de Ontmoetingskerk.

Het is interessant en spannend om iets nieuws te beginnen, ver van huis. Tegelijk realiseer ik mij ook wat ik hier allemaal achterlaat: mensen met wie ik een bijzondere band heb, mooie en moeilijke mo­menten die we samen hebben beleefd, nieuwe initia­tieven waarvan ik nieuwsgierig ben hoe die verder gaan, de schitterende oude kerken en de prachtige klanken van orgel en cantorij, het weidse landschap met altijd een kerk in de verte, de goede sfeer in de kerkenraad en noem maar op.

Ik denk dat het goed is voor een domie om zo nu en dan ergens anders heen te gaan, om nieuwe uitda­gingen aan te gaan. Ik denk ook dat het goed is voor een gemeente om eens een andere domie in huis te hebben: je brengt als voorganger altijd je ei­gen woorden en verhalen, pluspunten en eigenaar­digheden mee. Het kan geen kwaad om dat zo nu en dan eens af te wisselen.

We hopen dat het ons in Eindhoven net zo goed gaat bevallen als hier op het Hogeland. En anders weten we de weg terug wel weer te vinden.

ds Tjalling Huisman

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland