Een bericht van de diaconie Maarland

De diaconie van Maarland houdt zich in deze periode van het jaar bezig met de begroting voor 2023 en de collectedoelen voor komend jaar.

We bereiden ons voor op de diensten en activiteiten in de adventsperiode.

Helaas kon Sint Maarten onder de toren dit jaar niet doorgaan. Het was niet veilig omdat de toren nog in de steigers stond.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Duizend jaar zijn in uw ogen als de dag van gisteren die voorbij is, niet meer dan een wake in de nacht.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland