Een berichtje van de redactie Op de Hoogte

Wil een ieder die gaat verhuizen zijn of haar nieu­we adres door geven aan de redactie van Op de Hoogte?
Dan zijn wij ook geïnformeerd, dit in verband met het bezorgen van het Kerkblad.
U mag uw adreswijziging mailen naar famswaag­man@hotmail.com.

Alvast bedankt!

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland