Een berichtje van de redactie Op de Hoogte

Wil een ieder die gaat verhuizen zijn of haar nieu­we adres door geven aan de redactie van Op de Hoogte?
Dan zijn wij ook geïnformeerd, dit in verband met het bezorgen van het Kerkblad.
U mag uw adreswijziging mailen naar famswaag­man@hotmail.com.

Alvast bedankt!

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland