Toekomstige evenementen

 1. Kerkdienst Petrus & Pauluskerk

  10 april 19:30
 2. Kerkdienst Vredekerk

  10 april 19:30
 3. PaasChallenge 2020 gaat niet door

  11 april - 12 april
 4. Kerkdienst Donatuskerk

  11 april 22:00
 5. Kerkdienst Jacobuskerk

  12 april 10:00
 6. Kerkdienst Vredekerk

  12 april 10:00
 7. Kerkdienst Petrus & Pauluskerk

  19 april 09:30
 8. Kerkdienst Vredekerk

  19 april 09:30
 9. Kerkdienst Mariakerk ‘t Zandt

  26 april 09:30
 10. Kerkdienst Vredekerk

  26 april 11:00

Een brief uit Eindhoven

Geachte wijkkerkenraad van de hervormde wijkge­meente Maarland,

Kort geleden hebben we uw voorzitter op de hoog­te gebracht van ons voornemen een beroep uit te brengen op uw predikant ds. Tjalling Huisman.

Wij hebben dat beroep op zondag 23 februari jongstleden uitgebracht en we zijn blij dat ds. Huis­man dat beroep heeft aangenomen. Tegelijkertijd spijt het ons ook. Iedere kerkelijke gemeente weet uit ervaring dat het vertrek van een predikant voor de gemeenschap erg wennen kan zijn en dat het bestuurlijk extra werk met zich meebrengt. Desal­niettemin hoort het ook bij het kerk-zijn.

Wij zouden op verzoek van ds. Huisman graag de bevestiging in, en verbinding aan, de Protestantse Gemeente Eindhoven laten plaatsvinden op zondag 5 juli. 

Met vriendelijke groet,
namens de wijkkerkenraad van de PGE wijkgemeen­te Eindhoven Zuid,
Christof Francke (voorzitter)

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd.