Een brief uit Eindhoven

Geachte wijkkerkenraad van de hervormde wijkge­meente Maarland,

Kort geleden hebben we uw voorzitter op de hoog­te gebracht van ons voornemen een beroep uit te brengen op uw predikant ds. Tjalling Huisman.

Wij hebben dat beroep op zondag 23 februari jongstleden uitgebracht en we zijn blij dat ds. Huis­man dat beroep heeft aangenomen. Tegelijkertijd spijt het ons ook. Iedere kerkelijke gemeente weet uit ervaring dat het vertrek van een predikant voor de gemeenschap erg wennen kan zijn en dat het bestuurlijk extra werk met zich meebrengt. Desal­niettemin hoort het ook bij het kerk-zijn.

Wij zouden op verzoek van ds. Huisman graag de bevestiging in, en verbinding aan, de Protestantse Gemeente Eindhoven laten plaatsvinden op zondag 5 juli. 

Met vriendelijke groet,
namens de wijkkerkenraad van de PGE wijkgemeen­te Eindhoven Zuid,
Christof Francke (voorzitter)

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten.’

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland