Een dienst van Schrift en Tafel in Coronatijd

Een dienst van Schrift en Tafel, het vieren van het Heilig Avondmaal in Coronatijd.

Eind  februari hebben we  samen voor de laatste keer een dienst van Schrift en Tafel gevierd.
Het wordt door velen zeker gemist. Het samen delen van brood en wijn (druivensap), de gesproken woorden van breken en delen, het  samen zingen, het bidden, elkaar in een grote kring bij de hand nemen en elkaar de vrede van Christus toewensen.
Dit delen is een sterk teken van verbondenheid en hoop. Troostvol en ontroerend.
Er zijn enkele malen vragen geweest of het avondmaal toch op de een of andere wijze gevierd zou kunnen worden. Of de kerkenraad, in praktisch geval, de diaconie dit zou willen oppakken. Hierover is op de kerkenraadsvergadering reeds gesproken en er werd sterk getwijfeld of het op een andere wijze zou kunnen.
Waarom  een alternatieve vorm tot nu toe niet is opgepakt:
De dienst van Schrift en Tafel is, meer nog dan een reguliere dienst, een dienst van ‘samen’ en ‘aanraking’. En juist dát kan helaas niet.
Toch menen we aan de wens van gemeenteleden tegemoet te willen komen. Er zullen enkele mensen benaderd worden, zodat zij kunnen zoeken naar een vormgeving die past in deze tijd van fysiek afstand houden.
Geen dienst van Schrift en Tafel. Het is een gemis, zeker! Het Covid-19virus vraagt van ons geduld. Het komt goed en wij zullen de handen weer ineen kunnen slaan met de Vredegroet!

Namens de kerkenraad,
Tineke Zijlstra-Wierenga
Diaken

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland