Een gesprekskring in het najaar van 2021

Waarom zou je eigenlijk naar de kerk gaan?

Corona heeft veel verdriet gebracht, ergernis, eenzaamheid. Door de Corona-maatregelen hebben we sinds lange tijd niet meer als gemeente in de normale vertrouwde kerkdienst samen kunnen komen. Zoals het nu, zomer 2021, lijkt,  zal dat voorlopig ook niet kunnen.

Dat roept de vraag op hoe we het gemeente-zijn op deze manier hebben ervaren. Hebben we dit fysiek samenzijn erg gemist en waarom dan? Of is er toch een soort gewenning opgetreden en missen we het niet zo erg? Waarom dan niet?
Genoeg vragen, die heel belangrijk zijn voor ons gemeente-zijn, om ons samen over te bezinnen. In drie samenkomsten willen we samen over deze vragen denken en spreken, en wel op de donderdagen 21 oktober en 4 en 18 november, van half 8 tot half 10.Plaats: een zaal van de Vredekerk in Loppersum, Burgemeester van de Munnikstraat.Informatie hierover en opgave voor meedoen kan bij:
Henny Meerman, Fruitlaan 51, 572257, hennymeerman@gmail.com 
Gerda Fikkema, Tuinbouwstraat 1, 572297,  abertengerda@gmail.com
Bertus Huizing, Kersenlaan 14, 571575, lhuizing14@hetnet.nl
Riet Bons-Storm, Wadden 4, 574111, bonstorm@hetnet.nl

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland