Een gift voor het orgel

Onlangs gaven gemeenteleden Els en Klaas-Jan Pilon een feestje ter gelegenheid van hun 65e en 70- jarige verjaardag. En “omdat ze alles al hebben”, hebben ze toen hun gasten op dat feest gevraagd om een gift voor de restauratie van het orgel in de Petrus en Pauluskerk. Dat heeft een mooi bedrag opgeleverd en dat hebben ze onlangs overhandigd aan onze kerkrentmeesters. Die zijn, zoals u wellicht weet, nog steeds op zoek naar aanvullende financiën om de restauratie van dat beroemde orgel in de kerk te voltooien.                     Uiteraard zijn de kerkrentmeesters zeer ingenomen met deze mooie actie, die ervoor zorgt dat het resultaat van de restauratie er steeds fraaier zal gaan uitzien. Els en Klaas-Jan, vanaf deze plek nog van harte bedankt. Als u benieuwd bent naar de stand van zaken in de Petrus en Pauluskerk, bent u door de weeks vrijwel altijd welkom om het werk van de restaurateurs te bekijken. We durven het eigenlijk niet te vragen, maar als u er over denkt om binnenkort ook een feestje te geven…..

  De kerkrentmeesters van Maarland

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland