Een Leerhuis over God

Wie is er niet ongerust tegenwoordig? De dreiging van terreur is overal en komt dichterbij: Parijs, Brussel. Is God ook ongerust? Hoe moeten we over God denken in deze tijden die ons ongerust maken voor onze kinderen, onze wijze van leven, ons zelf? We bidden…. veel mensen bidden. Wie merkt dat God er iets aan doet? Wat kan God doen, in Syrië, in de brandhaarden van de ellende, waar de vluchtelingen vandaan komen en bij ons een toevlucht zoeken? De vraag is: doet God echt iets aan dit alles, maakt God dat wij rustig kunnen slapen? Of lijdt God zelf ook onder deze ellende? En dan hebben we het nog niet eens over onze persoonlijke bedroefd makende dingen: ziekten van lijf en ziel, dagelijkse problemen die ons ’s nachts wakker houden.

Het is niet gemakkelijk om in deze tijd gelovig en vertrouwend te leven. We willen daar in het leerhuis over praten en zien, waar we elkaar kunnen helpen om geloof, hoop en liefde te behouden en uit te stralen.

Het Leerhuis over God is op 14, 21 en 28 januari en 4 maart, in een zaal van de Vredekerk in Loppersum en begint om 19.30 uur.

Graag opgave bij:
Gerda Flikkema: tel. 572297; albertengerda@gmail.com
Bertus Huizing ,571575, lhuizing14@hetnet.nl
Riet BonsStorm,574111, bonstorm@hetnet.nl

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die genoeg heeft om van te bestaan maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden?

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland