Een Leerhuis over God

Wie is er niet ongerust tegenwoordig? De dreiging van terreur is overal en komt dichterbij: Parijs, Brussel. Is God ook ongerust? Hoe moeten we over God denken in deze tijden die ons ongerust maken voor onze kinderen, onze wijze van leven, ons zelf? We bidden…. veel mensen bidden. Wie merkt dat God er iets aan doet? Wat kan God doen, in Syrië, in de brandhaarden van de ellende, waar de vluchtelingen vandaan komen en bij ons een toevlucht zoeken? De vraag is: doet God echt iets aan dit alles, maakt God dat wij rustig kunnen slapen? Of lijdt God zelf ook onder deze ellende? En dan hebben we het nog niet eens over onze persoonlijke bedroefd makende dingen: ziekten van lijf en ziel, dagelijkse problemen die ons ’s nachts wakker houden.

Het is niet gemakkelijk om in deze tijd gelovig en vertrouwend te leven. We willen daar in het leerhuis over praten en zien, waar we elkaar kunnen helpen om geloof, hoop en liefde te behouden en uit te stralen.

Het Leerhuis over God is op 14, 21 en 28 januari en 4 maart, in een zaal van de Vredekerk in Loppersum en begint om 19.30 uur.

Graag opgave bij:
Gerda Flikkema: tel. 572297; albertengerda@gmail.com
Bertus Huizing ,571575, lhuizing14@hetnet.nl
Riet BonsStorm,574111, bonstorm@hetnet.nl

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland