Een mooie zomer toegewenst!

Het kerkelijk seizoen 2013/2014 is voorbij gevlogen. Het eerste seizoen dat Maarland één domie heeft en dat ging mooi. Tjalling heeft al zijn talenten gebruikt en heeft het jaar rond veel mensen kunnen inspireren, kunnen bijstaan daar waar nodig was en nog veel meer. Maakte pastorale wandelingen, ging het klooster in met deze en gene, verhaalde over kerkuilen en kerkmuizen… Kortom, wij Maarlanders mogen ‘fier’ zijn op zo’n voorganger!

Dit seizoen startte ook de nieuwe voorzitter/preses, Maarten Burggraaff. Vol energie en met plezier is hij begonnen aan zijn nieuwe en veelzijdige taak. In korte tijd werkte Maarten zich in, in de zaken die spelen in en om (de kerkenraad van) Maarland en weet nieuwe impulsen te geven in de vergaderingen. Voor veel zaken vindt hij tijd, ook daar mogen wij Maarlanders ‘fier’ op zijn.

Er is door het jaar heen veel gepraat binnen de kerkenraad over overname van de kerken door SOGK, pastorieën en wat is wijsheid voor deze prachtige (en monumentale) panden. De voortgang van het federatieproces met wijk Loppersum, de website is vernieuwd en wel in gezamenlijkheid met wijk Loppersum. Hoe kunnen diaconalen plaatselijk goed ingezet worden voor de medemens. Er is een nieuwe plaatselijke regeling geschreven, er komt een nieuw informatieboekje uit… Kortom, er is veel overlegd en uitgevoerd.

Dit jaar hebben Gea Stoter, PieterJan Boven, Bert van der Vliet afscheid genomen als kerkenraadsleden en zijn Ronald Dijkhuizen en Wippy Kempenaar begonnen als nieuwe kerkenraadsleden. Menno Wieringa en Diederik Wierenga versterken het college van kerkrentmeesters. Het is fijn dat zij allemaal hun talenten in willen zetten voor Maarland, er zijn immers genoeg aandachtsvelden in Maarland.

In het nieuwe seizoen zal Wippy Kempenaar starten als scriba met de daarbij behorende werkzaamheden. Nu eerst wil Wippy genieten van een ontspannen zomertijd voordat ze daadwerkelijk begint. Anna van den End stopt na de zomerperiode met het kerkenwerk, met plezier en interesse heeft ze dit werk gedaan.

Maar eerst de zomer, tijd van ontspanning of juist inspanning, afstand nemen, uitrusten of gewoon doorgaan met de bezigheden, binnen of buiten Maarland. De kerkenraad wenst iedereen een goede tijd toe.

 

Anna van den End

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf; ze is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Niemand kan zich er dus op laten voorstaan.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland