Een nieuw kerkblad

Ons kerkblad Op de Hoogte zal binnenkort in een compleet nieuwe opmaak verschijnen, in kleur! We stappen over op het systeem van De Zalige Zalm, een drukkerij uit Deventer die kerkbladen in heel Nederland drukt en verspreidt. Enkele weken geleden hebben Wippy, Regina en Melson hiervoor een korte cursus gevolgd.

De nieuwe missie van het kerkblad is verbroedering. Het nieuwe kerkblad zal een mix worden van informatie en inspiratie: mooie artikelen uit verschillende kerkbladen, interviews met gemeenteleden, boekbesprekingen, tips voor mooie tentoonstellingen of concerten, en meer. Dit betekent wel dat we uw hulp nodig hebben bij het vullen van het kerkblad. We zijn vooral op zoek naar mooie foto’s van onze kerken en de activiteiten die daar plaatsvinden. Ook zoeken we mensen die zo nu en dan verslag willen schrijven van een gehouden activiteit, en mensen die het leuk vinden om een stukje te schrijven. Reacties kunnen naar kerkblad@fivelstroom.nl

Daarnaast ontvangen we graag elke maand een bijdrage vanuit de verschillende commissies en werkgroepen over genomen besluiten en gemaakte plannen. Voorzitters van de werkgroepen en commissies ontvangen hierover binnenkort nog een aparte e-mail.

We hopen dat we met het nieuwe kerkblad onze nieuwe gemeente Fivelstroom een extra impuls kunnen geven en dat wij als redactie kunnen bijdragen aan de samenwerking en verbroedering binnen de nieuwe gemeente.

Regina Feitsma
Wippy Kempenaar
Melson Zwerver

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Zie, God is mijn helper, de Heer is het die mijn leven draagt.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland