Een nieuw kerkblad

Al geruime tijd verschijnt ons gezamenlijk kerkblad Op de Hoogte waarin u artikelen kunt lezen van de hand van enkele gemeenteleden of onze predikant, diverse verslagen van vergaderingen, roosters enzovoorts. Eigenlijk vrij zakelijk.Nu wij binnenkort één gemeente zullen zijn lijkt het de redactie het juiste moment om ons Kerkblad meer inhoud te geven en er meer een fris magazine-achtig blad (liefst in kleur) van te maken. Natuurlijk staat er nuttige informatie in die van belang is voor de gemeente.

Maar hoe leuk is het om te lezen en op foto’s te kunnen zien hoe de Startzondag was, hoe was de oudermiddag met ds. Pier Prins. Hoe beleven mensen het Coventry gebed en hoe ziet dit er uit?

Maar er is meer mogelijk. Bijvoorbeeld vaste rubrieken zoals een interview. Kleine geloofsportretjes van gemeenteleden, een recensie van een boek/dvd/cd/website, een leuke puzzelpagina.

Kortom, ideeën genoeg.

Dit houdt wel in dat de redactie ook bijdragen uit de gemeente ontvangt. We begrijpen dat niet iedereen zin heeft om maandelijks iets aan te leveren, maar denk na een bijeenkomst eens: hoe leuk zou het zijn dat anderen kunnen zien wat we met elkaar hebben beleefd. Dat is verbinding met elkaar.

Ook kunt u vaker een seintje van de redactie verwachten om bijvoorbeeld een foto of een klein stukje tekst aan te leveren van een activiteit.

Kortom, we willen met Op de Hoogte verbinding maken en een echt magazine maken dat graag gelezen wordt.

Regina Feitsma en Melson Zwerver

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland