een paar puntjes van aandacht van de boekhouder Vredekerk

Beste mensen,

Fijn dat u ondanks de beperkingen van Corona de collectedoelen blijft steunen via de bankrekeningen. Wij zijn u daarvoor bijzonder dankbaar. Een paar puntjes van aandacht:

Wilt u uw bijdrage voor de kerk en onderhoud gebouwen storten op bankrekeningnummer NL50 RABO 0337 2026 80 tnv gereformeerde kerk Loppersum en graag vermelden de datum van de zondag.

Voor de diaconie en Kerk in Actie NL41 RABO 0143 4958 79 tnv diaconie gereformeerde kerk Loppersum En ook weer de datum van de zondag.

Hartelijk dank, Marga Beukema en Bouke van der Ploeg

 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland