Een pioniersplek in Noordoost-Groningen

In het cluster waarvan Maarland en de Vredekerk deel uitmaken constateerden de predikanten en de jeugdouderlingen dat het steeds moeilijker wordt om jongeren tot en met 40 jaar bij de kerk te betrekken. Het deel binnen deze leeftijdsgroep dat binding voelt met de kerk wordt steeds kleiner. Ze zien ook steeds minder leeftijdsgenoten tijdens de kerkdienst. Ze voelen zich vaak de enige jongeren in een verder door 50- of 60-plussers gedomineerde kerkdienst. Dan kan het heel gemakkelijk gebeuren dat ook zij afhaken.

Daar komt nog bij dat de onze kerkdienst deze leeftijdsgroep niet meer aanspreekt. Ze hebben niets met het orgel, de psalmen en gezangen. De hele dienst spreekt hen niet aan. Ze zijn wat dat betreft echt anders dan de oudere groepen die nog wel gevoel hebben voor de kerkdienst.

Daarom kwamen predikanten en jeugdouderlingen tot een radicale conclusie. Willen wij die groep iets bieden op het vlak van geloof en religie dan moeten wij totaal opnieuw beginnen. Dan moeten we pionieren, een nieuwe geloofsgemeenschap beginnen die wel de juiste golflengte voor deze groep heeft.

Daarop is contact gezocht met landelijk bureau van de Protestantse Kerk. Die heeft een heel programma gericht op het pionieren. Ons gebied is namelijk niet het eerste gebied dat kampt met deze problemen. In grote steden zoals Amsterdam  zijn veel verschillende initiatieven genomen om op plekken waar helemaal niets meer over was van de Protestantse Kerk weer opnieuw een kerkgemeenschap te stichten.  Het programma, ideeën en initiatieven rond pionieren van de Protestantse Kerk zijn te vinden op www.lerenpionieren.nl

Jaap van der Giessen is onze begeleider geworden. Samen met hem hebben we een visie opgesteld voor een pioniersplek binnen ons cluster. Die visie luidt als volgt:

Vanuit het besef

  • dat onze christelijke levensvisie waardevol is;
  • dat een groep jonge mensen zich niet aangesproken voelt door onze traditionele manier van kerk-zijn en dat de kerk hen moeilijk kan bereiken;

hebben wij het verlangen om

  • zoekers die het in de kerk niet kunnen vinden, een plek te bieden;
  • waar zij op een laagdrempelige en ontspannen manier het geloof kunnen verkennen;
  • waar ze hun levensvragen en geloofsvragen kunnen stellen
  • en zo toe kunnen groeien naar God, naar elkaar en op een nieuwe manier naar zichzelf.

En daarom willen we bereiken

dat we een kleine, warme geloofsgemeenschap opbouwen,

  • speciaal gericht op jongeren en jonge gezinnen,
  • waar je, op een fijne, veilige en laagdrempelige manier,
  • je ideeën en je twijfels over geloof en leven met anderen kunt delen,
  • en zo jezelf en God beter kunt leren kennen. 

Met deze visie is er op 22 maart een speciale vergadering van het cluster belegd via het internet (door middel van Zoom) waarvoor alle leden van de 5 kerkenraden uit ons cluster waren uitgenodigd. Hier zijn de ideeën rond de pioniersplek uitgelegd.

De volgende stappen zijn dat de kerkenraden groen licht geven om verder te werken aan dit plan en dat er leden voor het pioniersteam worden gezocht. Dit team gaat de pioniersplek dragen. Het is de bedoeling dat dit een plek wordt waar mensen tussen de 20 en 40 jaar op hun eigen manier het geloof kunnen gaan beleven.

Marco Roepers
Melson Zwerver
Geja Huizing

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland