Een vraag om informatie, wie weet het?

In verband met mijn historisch onderzoek ben ik, Tom Dijkstra, al een tijdje op zoek naar een pand waar de schilder, horend bij De Ploeg, Johan Dijkstra en zijn vrouw Marie hebben gewoond. Aan een uitgever schreef Johan in 1927: “Stuur de post naar de voormalige pastorie in Eenum bij Loppersum, daar wonen we deze zomer. Mijn vraag is: welk pand kan hij bedoelen? De oude pastorie was al in 1919 afgebroken. Alvast hartelijk dank voor informatie!

Tom Dijkstra, Zijlvest 25, 9919 BN Loppersum. Tel. 05906-572015. Email: twpdijkstra@hetnet.nl

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland