Eerste kerstdag in de Vredekerk

Met kerst vieren we op vreugdevolle wijze de geboorte van de Messias. Die vreugde wordt versterkt door medewerking van het gospelkoor Simi Jadech uit Appingedam onder leiding van Joke Scholten.

We zingen bekende kerstliederen en we lezen het kerstevangelie uit Johannes 1. Het thema van deze viering op kerstmorgen is: wachten en verwachten.


Pier Prins

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland