Eerste maanden

Sinds ik op 1 oktober jl. begonnen ben als ambulant predikant van de Vredekerk, heb ik al meerdere kilometers afgelegd in Loppersum en omgeving. In de regel kom ik met de trein vanuit Zuidhorn (waar ik met Ria mijn echtgenote woon) naar Loppersum. En vanaf het station loop ik naar de Vredekerk, waar mijn fiets in de stalling geparkeerd staat. Ik vind het fijn om door Loppersum te fietsen en te zien wat daar allemaal gaande is. Nog fijner vind ik het om bij mensen aan te bellen en hen te bezoeken. Inmiddels ben ik al op diverse adressen geweest.

Als nieuweling de weg zoeken betekent niet alleen de juiste straat in fietsen, maar ook wegwijs worden in hoe zaken georganiseerd en geregeld zijn en zicht krijgen op wat er (pastoraal) speelt. Het is mensen ontmoeten en namen proberen te onthouden. Naast de bezoeken heb ik in de afgelopen periode vergaderingen bijgewoond van het moderamen, de kerkenraad, de diaconie, de wijkwerkers en het jeugdwerk. Ook was er een paar keer overleg met de pastorale ouderlingen. Ik ontmoet in de vergaderingen zeer betrokken mensen die de kerk een warm hart toedragen.

Mooi en bijzonder is ook dat ik André van den Bor weer tegenkom als directe collega en dat hij op 6 november de dienst leidde waarin ik “verbonden” werd aan de Vredekerk. Ooit zijn we samen begonnen in het diepe zuiden, waar we met veel plezier en hartelijk hebben samengewerkt. Nu zien we elkaar weer in het hoge noorden.

Kortom, met veel voldoening kijk ik terug op de eerste maanden. Die waren voor mij een goede start. En vooruitkijkend komt het kerstfeest al snel in zicht. We staan stil bij de geboorte van de Messias. Bij God die zich laat kennen in een kind. En daarmee de hemel met de aarde verbindt.

Graag wijs ik er nog even op dat in het kader van advent en kerst er een gezellige ontmoeting gehouden wordt voor mensen boven de 65. Die is op maandagmiddag 19 december om 15.00 uur in de Vredekerk. Zie verder de aankondiging in dit kerkblad. Welkom!

U en jullie allen wens ik van harte fijne kerstdagen toe, een mooie jaarwisseling. En veel heil en zegen voor het nieuwe jaar!

Hartelijke groeten,
Pier Prins

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Ontucht en zedeloosheid, in welke vorm dan ook, of hebzucht mogen bij u zelfs niet ter sprake komen – deze dingen horen niet bij heiligen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland