Eerste online vergadering wijk Maarland

Op dinsdag 17 november jl. beleefde de kerkenraad een primeur: de eerste online vergadering ooit!! Iedereen zat keurig in zijn eigen vakje op het beeldscherm. Nou ja, Gerry Dallinga natuurlijk niet, die had de camera verkeerd gericht staan. Maar daardoor hadden we dan wel weer later tijdens de vergadering een brandende kaars in beeld……..

Dat we elkaar als Maarlanders weinig zien, betekent niet dat er ook weinig gebeurt op het Maarland-erf. Zichtbaar en onzichtbaar wordt er hard gewerkt om de kerk door te laten draaien.

Zichtbaar zijn de diensten, zowel live als online mee te maken. In deze periode zijn er belangrijke diensten die voorbereid moesten worden. Inmiddels hebben we de laatste zondag van het kerkelijk jaar al achter de rug. Indrukwekkend, en mooi in beeld gebracht door Peter Beereboom. Kerst nadert weer, ook dat zal er anders uitzien met dank aan dat venijnige en hardnekkige virus dat ons nu al 9 maanden belaagt. De voorbereidingen van de vieringen werden besproken. De commissie voor de kerstnachtdienst heeft besloten om alleen een online dienst voor te bereiden en wil zich vooral richten op het goed vormgeven en bereikbaar maken van die online versie. Op kerstmorgen is er wel mogelijkheid om de dienst bij te wonen, en er wordt nagedacht over hoe we deze dienst extra feestelijk kunnen maken.

Onzichtbaar voor u is het werk van de diaconie. Er is gewerkt aan een collecterooster voor 2021, veel goede doelen staan weer op de lijst. De diaconie heeft besloten om de collecte voor de eigen middelen te schrappen en ook op de vierde zondag van de maand te collecteren voor een goed doel.

Mooi nieuws: Maar liefst 119 kinderen kwamen op 11 november onder de toren van de Petrus en Pauluskerk zingen en konden uit een grote mand iets lekkers pakken.
Meer mooi nieuws: de kledinginzamelingsactie van Dankdag was een groot succes, alle kleding paste ternauwernood op de aanhanger van onze voorzitter Henk Beukema.

De ontmoetingsavonden, die Jos Boven en Gerda Potze hebben georganiseerd, waren een succes en brachten een veelheid aan ideeën op. In ieder geval zal er maandelijks een ontmoetingsavond zijn. Het samenzijn staat centraal, wel wordt elke maand een thema gebruikt om het gesprek op gang te brengen. Voor december is dit: Wat doe jij met kerst? Wat doet kerst met jou?

Dan is er nog het beroepingswerk. Het heeft even geduurd, maar juist afgelopen donderdag kwam de zo belangrijke solvabiliteitsverklaring in ons bezit. Deze verklaring is nodig als startschot voor het beroepingswerk, de commissie kan dus los!

Rond 22.00 werd de vergadering gesloten. En dat online vergaderen? Het is niet de eerste keuze, maar “het viel ook niet tegen” sprak Henk Beukema. En als een Groninger dat zegt, dan betekent dat dat het best okay was.

Een hartelijke groet namens de kerkenraad voor jullie allen!     Gerda Potze, notulist.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Hij die u roept is trouw en komt zijn belofte na.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland