Energie omhoog en compensatie.

Bericht van de gezamenlijke diaconie Maarland/Vredekerk.

De energieprijzen rijzen de pan uit en dat weten ze in Den Haag ook. Iedereen zal bij de afrekening merken dat de energie prijzen omhoog zijn gegaan, in ieder geval als je contract is afgelopen en er een nieuw contract moet worden afgesloten.

Wat probeert de politiek daar aan te doen:

  1. Ze zullen de energiebelasting, die U ziet op de afrekening van uw energiemaatschappij naar beneden brengen, waarschijnlijk ziet u dat nog niet op de afrekening die u in de loop van dit jaar gaat ontvangen, maar pas op de afrekening die daarna volgt, want die beslissing is nog niet genomen en kan pas in de afrekening worden verwerkt, nadat de politiek heeft beslist.
  2. Voor huishoudingen die op of net boven het sociaal minimum zitten is de verwachting dat daarvoor een éénmalige uitkering zal komen en de uitvoering daarvan zal bij de gemeenten komen te liggen.

Hoe kom ik aan de tegemoetkoming, als ik denk daarvoor in aanmerking te komen:

  1. Als u een uitkering hebt van de gemeente op bijstand niveau, zal de gemeente deze uitkering aan u over moeten maken zonder dat u daarvoor iets hoeft te doen. Misschien zoals de bedoeling is ontvangt deze groep dat bedrag aan het eind van het 1e kwartaal 2022 of in april 2022.
  2. Als uw huishouding van een ander soort uitkering moet leven en daardoor op het sociaal minimum zit of iets daarboven komt u ook in aanmerking voor deze compensatie, maar moet u zich zelf melden bij de gemeente.

Wie kunnen zich melden bij de gemeente, in ons geval gemeente Eemsdelta:     

  1. Als u alleen van een aow-uitkering moet rondkomen
  2. Als u alleen van een aow-uitkering en daarnaast nog een heel klein pensioen heeft
  3. Als u alleen van een ander soort uitkering moet rondkomen op of rond het minimum, u kunt hierbij denken aan een uitkering via UWV, ANW-uitkering, IOW-uitkering, of ander soortige uitkeringen, dus niet via de gemeente. Ook zelfstandigen met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen.

Hoe en wanneer meldt u zich:

  1. U meldt zich nu bij de gemeente Eemsdelta. (Tel 14 0596 zonder netnummer of mail gemeente@eemsdelta.nl
  2. De gemeente noteert uw gegevens en daarna krijgt u, denken zij een formulier om in te vullen, hou daarbij in de gaten dat dit niet wordt vergeten, want nieuwe dingen gaan nog wel eens niet goed.

Als u er niet uitkomt of er tegen op ziet, wat dan:  

De Gemeente Eemsdelta helpt u graag en als u er dan niet uitkomt, Spreek, mail of bel een van de diakenen aan van wijkgemeente Maarland of Vredekerk en zij zullen proberen u verder te helpen. De adressen vindt u op de site en de kerkbladen.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland