Expositie “Schatten van Maarland”

We zijn schatrijk …… overtuig u zelf!

Expositie “Schatten van Maarland”

Na langdurige restauratie en herstelwerkzaamheden, nemen we zondag 2 november de Petrus en Pauluskerk weer in gebruik. Mooier dan ooit – althans in onze herinnering – en de moeite waard om er uitgebreid de aandacht op te vestigen. Ter gelegenheid van dit heugelijke feit is in de Zilverkamer in Appingedam (voormalige SNSbank) een drie (!) maanden durende expositie ingericht. Daarin zijn belangrijke archiefstukken en zilver en kunstschatten te zien die met de kerkgeschiedenis en de historische kerkgebouwen van ‘Maarland’ te maken hebben.

Gedurende die drie maanden vinden vele activiteiten plaats, zoals lezingen, zilverkeuringen, taxaties, schoonmaakworkshops en optredens. De officiële opening vindt plaats op Hervormingsdag, vrijdag 31 oktober. De leden van PKN LoppersumMaarland hebben zondagmiddag 2 november van 14 tot 17 uur eenmalig gratis toegang tot de expositie. De kostbare avondmaalsserviezen en belangrijke archiefstukken van de kerken van Maarland, worden aangevuld met schilderijen van Henk Helmantel (kerkinterieurs) en anderen.

Meer dan een jaar lang is de Petrus en Pauluskerk in Loppersum gesloten geweest wegens restauratie en herstelwerkzaamheden. De buitenkant is weer eens grondig onder handen genomen. Binnen zijn met name de wanden aan de noord en oostzijde geheel gerenoveerd. En de waardevolle fresco’s, die mede door de aardbevingen behoorlijk waren aangetast, zijn weer hersteld en aan de ondergrond bevestigd. Ingrijpende werkzaamheden die het gebouw weer de grandeur en bescherming gegeven hebben, die het verdient.

Al ver voor de aanvang van de restauratie, was Menno Wieringa begonnen de kerkelijke archieven op orde te brengen. Al vanaf zijn jeugd in Leermens is Menno zeer betrokken bij de kerkelijke gebouwen in onze omgeving. Hij heeft daar later in diverse functies ook blijk van gegeven. Zijn interesse in de historie bracht hem onder meer op het idee uitgebreid onderzoek te doen naar en beschrijvingen te maken van het avondmaalszilver en de archiefstukken van de kerken van Maarland. Tijdens zijn onderzoekingen viel hij van de ene verbazing in de andere. Niet alleen de avondmaalsstukken bleken ieder hun eigen verhalen te vertellen, maar ook de archieven brachten heel wat bijzonderheden en anekdotes aan het licht.

Stuk voor stuk de moeite waard om de belangrijkste selectie daarvan voor een breed publiek toonbaar te maken. Bij zijn noeste arbeid, en vooral bij de vertaling en de plaatsing in historische context van symboliek en archiefstukken, heeft Menno veel steun gehad van WillenJan van Neck. En voor de samenstelling en het onderbrengen van de expositie heeft Maarten Burggraaff zijn talenten en netwerk aangewend. De Zilverkamer in Appingedam (schuin tegenover de Nicolaikerk en dichtbij het Museum Stad Appingedam) bleek eigenlijk een voor de hand liggende ruimte. Het gebouw is niet alleen goed beveiligd, maar de ruimten lenen zich ook uitstekend voor de uitstalling van deze bijzondere en kostbare stukken.

Het is voor het eerst dat het avondmaalsserviezen van de kerken van Maarland tijdens één expositie verzameld zijn. Het heeft de ‘Commissie Zilver’, zoals WillemJan, Maarten en Menno genoemd worden, behoorlijk wat moeite gekost om alles bij elkaar te krijgen en de huidige eigenaren op te sporen. ‘Normaal’ worden ze op verschillende plaatsen bewaard. Gezien de grote financiële en historische waarde is dat niet altijd even verstandig. De goed beveiligde Zilverkamer zal zich daarom ook in de toekomst over de kostbare kleinoden ontfermen. Ze blijven voorlopig in gebruik tijdens avondmaalsdiensten.

Bijzonderheden en openingstijden ‘Schatten van Maarland’

  • Zondag 2 november 14 – 17 uur: bezichtiging door gemeenteleden; gratis toegang.
  • Donderdag 13 november 19.30 uur: lezing over de Donatuskerk door M.J. Wieringa (toegang: € 5,)
  • Zaterdag 29 en zondag 30 november, beide van 13 – 17 uur: Zilverweekend.
  • Donderdag 11 december 19.30 uur: lezing over rouwborden door W.J. van Neck (toegang € 5,)

Het museum is buiten deze tijdstippen geopend:

–          dinsdag tot en met vrijdag van 11 – 17 uur;

–          zaterdag van 11 – 16 uur.

Toegangsprijs: € 5,

Houd verder de aankondigingen in de plaatselijke bladen in de gaten voor overige activiteiten.

De catalogus is hier te vinden: Schatten van Maarland

Martin Ettema

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland