Federatienieuws

PizzaPraatGroep

Het plan is ontzettend simpel. We prikken een zondag. We komen om 17 uur bij elkaar. En om 20 uur gaan we weer weg. In de tussentijd ‘koken’ we wat. Een pizza bijvoorbeeld. En we praten. Of doen wat. Waarom? Gewoon, omdat het kan. De eerstvolgende avond is op 23 oktober in de Vredekerk. Meer info? Bij André (pasteriep@outlook.com)

De Kerk Draait Door:
Kunstverzamelaar Ger van Dam

Op donderdagavond 13 oktober is kunstverzamelaar Ger van Dam te gast in de Petrus en Pauluskerk. Vanaf 20 uur spreekt hij in de eeuwenoude kerk met Melson Zwerver over zijn levenslange liefde voor hedendaagse kunst.

Ger van Dam (1950) maakte op 22-jarige leeftijd kennis met beeldende kunst, toen hij tijdens zijn lunchpauzes bezoekjes bracht aan Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. Vanaf dat moment had de kunst ‘hem bij de kladden’, om hem daarna nooit meer los te laten. Hij deed zijn eerste kunstaankopen in september 1972, en na zijn scheiding in 1995 werd elke vrije minuut gewijd aan de kunst. Sinds zijn relatie in 2006 en huwelijk nadien met zijn buurvrouw Wilma, beheerst de kunst niet alleen zijn, maar ook háár leven. In twee woonhuizen in Loppersum, op niet meer dan honderd meter afstand van elkaar, bevinden zich tot in de hoge nokken vele kunstwerken.

Vorig jaar verscheen zijn boek Van ‘kruimelverzamelaar’ tot mecenas, waarin Van Dam zijn boeiende avonturen beschrijft met een ruim aantal kunstenaars uit zijn eigen collectie en meerdere musea in de achterliggende 50 jaar.

De avond begint om 20.00 uur in de Petrus en Pauluskerk. Toegang is gratis. Er staat een mandje voor een bijdrage aan de onkosten.

Kerkenradendag

Op 5 november komen de kerkenraden van de Vredekerk en Maarland bijeen om zich te buigen over de toekomst van onze gemeenten. In de ochtend willen we ons buigen over de vraag door welke verlangen wij ons de komende jaren willen laten leiden. Wat is onze droom? Hoe willen wij van betekenis zijn binnen en buiten de kerk? Kunnen onze geloofsgemeenschappen zich vinden in een gemeenschappelijk verlangen of niet? De resultaten van het ochtendwerk willen we ‘s middags in grote lijnen praktisch uitwerken. In het volgende nummer van het kerkblad zal verslag worden gedaan van deze kerkenradendag.

Kledinginzameling dankdag

Op 6 november is het dankdag. Ook dit jaar willen wij weer kleding inzamelen voor het Leger des Heils. Op zaterdag 5 november kunt u zakken met kleding inleveren in de hal van de Vredekerk tussen 10.00 uur en 12.00 uur.

In principe is alle textiel welkom. Het is fijn als de kleding schoon is en het moet in een afgesloten zak worden aangeboden. Het hoeft niet perse mooi of zo goed als nieuw te zijn.

Als het voor u bezwaarlijk is om de zakken naar de kerk te brengen, dan haalt één van de diakenen het graag bij u thuis op in de week voor afgaande aan de inzameling. U kunt hiervoor contact opnemen met één van de diakenen van de Vredekerk of van Maarland.

Het leger des Heils zegt zelf over hun kledingactie:

Jaarlijks wordt er in Nederland 135 miljoen kilo kleding weggegooid en verbrand. Zonde! Het Leger des Heils zamelt kleding in waarmee we mensen kunnen helpen die de spullen hard nodig hebben. Dat doen we onder de naam “Reshare”, “opnieuw delen”. Door de kleding te hergebruiken hoeft er minder in de verbrandingsovens. Zo werken we samen aan een betere wereld. Het Leger des Heils biedt door kleding inzameling bijna tweehonderd werkplaatsen aan mensen die aan de zijlijn van onze maatschappij staan. We bieden hun een zinvolle dagbesteding.

We verwelkomen u graag op 5 november!

Sint Maarten

In tegenstelling tot wat eerder werd vermeld, dat er dan weer de jaarlijkse Sint Maarten festijn bij de toren van de de P&P kerk wordt gehouden, gaat niet door i.v.m. werkzaamheden aan de toren.

 

De gezamenlijke diaconieën

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Zie, God is mijn helper, de Heer is het die mijn leven draagt.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland