Federatienieuws: Minicommissie

De minicommissie heeft haar opdracht afgerond. Het verslag is geschreven en dat ligt nu op de tafels van de kerkenraden. De kerkenraden besluiten over het vervolg, over eventuele bekendmaking en verdere besluitvorming.

Voor vragen kunt u terecht voor de voorzitters en scriba’s van de kerkenraden.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland