Festival op ‘t Zandt, een impressie

In Loppersum hadden we als kerken met de plaat­selijke Zorgcoöperatie en Dorpsbelangen het initia­tief Samen Sterk In de Straat. Het idee was om mensen te verenigen in hun onderhandelingen met organisaties als CVW en NCG over de versterking van hun woning. We hadden gezien hoe straten uit elkaar vallen en mensen tegenover elkaar kunnen komen te staan. Dit initiatief werd al vrij snel over­genomen door de gemeente.

We dachten toen: kunnen we misschien ook iets doen voor ’t Zandt, dat ook veel versterking en sloop- nieuwbouw te verwerken krijgt? De Doops­gezinde Gemeente Zijldijk, de Gereformeerde Kerk ‘t Zandt-Godlinze en de Hervormde wijk Maarland gingen daarover in gesprek met de Stichting Wel­zijn en Dienstverlening – zeg maar het maatschap­pelijk werk. Al snel werd ons duidelijk dat iets als Samen Sterk In de Straat niet zo zou passen bij ’t Zandt. Maar iets waar het dorp vrolijk van wordt, een opsteker – dat zou wel iets zijn. Zo werd lang­zamerhand het idee geboren om een Festival te or­ganiseren, met muziek en kraampjes. We kenden allemaal wel een wat bekendere Groninger artiest, die we konden vragen.

Al gauw kwamen we op het idee om natuurlijk ook de Vereniging voor Dorpsbelangen ’t Zandt er bij te betrekken. Die bracht in dat we het Festival dan ook koppelen aan de Dorpsbarbecue en een Dorps­feest ’s avonds.

Maar waar moet dat alles plaats vinden? Natuurlijk op Landgoed de Camping, het vroegere voetbalveld dat nu camping is en een plaats is voor mensen om te werken aan een terugkeer naar school of werk.

Wanneer gaat het Festival plaatsvinden? Al gauw strepen we datum na datum weg, in de maanden mei en juni (het wordt namelijk een openluchtfesti­val) wordt er al zoveel georgani­seerd. Als we eindelijk een datum hebben vastge­legd, komt er toch een kink in de kabel: er is juist die zaterdag naast Landgoed de Camping een paar­dendressuur. Dat verdraagt geen geluid. Het afzeg­gen van die ene artiest kost ons niet de kop maar wel wat boekingskosten.

We besluiten het festival te verzetten naar voorjaar 2020.

Intussen raak ik af en toe behoorlijk de moed kwijt. Als ik zie hoe groot onze begroting is, hoe krijgen we dat geld bij elkaar? En wie gaat dat allemaal or­ganiseren, iedereen heeft al zijn handen vol aan zijn dagelijkse werk? Wie staat er garant voor eventuele verliezen? En loopt ’t Zandt wel uit voor zoiets als een Festival? Hoe en waar kun je subsi­dies krijgen? En wat doe je als het die zaterdag pij­penstelen regent?

Als domie zou ik degene moeten zijn die wat hoop of licht brengt, maar ik zie het even niet. Gelukkig is daar Drewes – van Landgoed de Camping – die altijd licht ziet en overloopt van optimisme. Hij blaast al mijn pessimisme in één adem van de tafel. We gaan door!

Maar wel wat anders, wat kleiner. De begroting in ieder geval. We zetten in op plaatselijk en regionaal talent, wat betreft de muziek. En waarschijnlijk een of twee grotere optredens. Verder vragen we men­sen uit ’t Zandt en omgeving om met hun liefhebbe­rij of hun bedrijf – dat komt soms op het­zelfde neer – die dag op het terrein een kraampje te vullen. Ik sta verbaasd over alles wat er is in ’t Zandt aan kunst en bedrijvigheid, liefhebberij en maatschappelijke activiteit.

In die fase zitten we nu: het terrein vullen met kraampjes. Straks gaan we de muziek en de andere subsidies regelen. Wordt vervolgd.

Tjalling Huisman

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Wie een lamp aansteekt, zet hem niet onder een vat of onder een bed, maar plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland