Festival ’t Zandt gaat niet door

Zoals zo’n beetje alles gaat ook het Zandster Festi­val op zaterdag 23 mei niet door. We hopen dat het op een of ander manier volgend jaar wel plaats kan vinden. Het Festival is een initiatief van Landgoed de Camping, Doopsgezinde gemeente Zeerijp-Zijl­dijk, Dorpsbelangen ’t Zandt, Gereformeerde kerk ’t Zandt-Godlinze, Stichting Welzijn en Dienstverle­ning, Hervormde wijkgemeente Maarland.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten.’

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland