Filmavond over Iona

Al een aantal jaren leeft bij ons de wens om naar Iona te gaan, liefst met een groep(je) gemeentele­den.

Voor wie het niet kent: Iona is een eiland voor de Schotse kust. Naast dat het er prachtig is qua na­tuur bevindt zich er ook de Iona Community, een oecumenische gemeenschap van mannen en vrou­wen met verschillende sociale achtergronden en uit verschillende christelijke tradities.

In de schitterende 6e eeuwse Iona Abbey heeft deze communiteit een plek gevonden voor bezin­ning, voor retraite. Maar niet alleen dat, ook wordt van daaruit omgezien naar de wereld.

Van over de hele wereld komen mensen naar Iona om een paar dagen  iets te ervaren van de bijzon­dere sfeer (spiritualiteit) van deze plek en deze communiteit. En als je hun verhalen hoort, dan denk je: “Dat wil ik ook!”

Er is veel over Iona te vertellen, over de geschiede­nis, over de visie, over of en hoe je er heen zou kun­nen gaan…

Vandaar het initiatief voor deze avond, de film neemt ons mee naar Iona. Wie weet is het een eer­ste stap naar een echte reis naar dit inspirerende eiland?

Wilt u alvast meer informatie opzoeken, kijk dan eens op iona.org.uk en www.ionagroep.nl.

Welkom op deze filmavond op dinsdag 28 oktober om 19.30 in Elthato, Zeerijp.

Thea Steenwijk en Gerda Potze

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland