Geen Kerkdiensten vanwege corona virus

Beste gemeenteleden,
Zoals u weet is er momenteel sprake van een Corona crisis.
De landelijke Protestantse Kerk in Nederland en de classis Groningen-Drenthe hebben het advies doen uitgaan om de kerkdeuren tot nader orde te sluiten.

Wij hebben als moderamina van wijk Vredekerk en wijk Maarland besloten om dat advies te volgen.

Dit betekent concreet dat wij ervoor hebben gekozen om de eerstkomende drie zondagen de kerk dicht te houden. Het gaat dus om de volgende zondagen: 15 maart, 22 maart en 29 maart.
Het kan ook zijn dat de periode verlengd moet worden. Wij houden u daarvan op de hoogte.

Wij hopen dat dit bericht u op tijd bereikt. Het kan zijn dat dit niet helemaal gelukt is. In dat geval onze verontschuldigingen.
Wij realiseren ons dat dit een uitzonderlijke situatie is.
Wij hopen dat u daarvoor begrip hebt en dat wij u op deze manier goed van dienst zijn geweest.

P.S. 1: Zondag 15 maart zal er op NPO 2 voor de EO een korte meditatie worden gehouden door de scriba van de landelijke PKN, ds. René de Reuver. Helaas kunnen wij het precieze tijdstip nog niet vermelden.

Met groet namens de moderamina van wijk Vredekerk en wijk Maarland

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland