Toekomstige evenementen

 1. Kerkdienst Petrus & Pauluskerk

  10 april 19:30
 2. Kerkdienst Vredekerk

  10 april 19:30
 3. PaasChallenge 2020 gaat niet door

  11 april - 12 april
 4. Kerkdienst Donatuskerk

  11 april 22:00
 5. Kerkdienst Jacobuskerk

  12 april 10:00
 6. Kerkdienst Vredekerk

  12 april 10:00
 7. Kerkdienst Petrus & Pauluskerk

  19 april 09:30
 8. Kerkdienst Vredekerk

  19 april 09:30
 9. Kerkdienst Mariakerk ‘t Zandt

  26 april 09:30
 10. Kerkdienst Vredekerk

  26 april 11:00

Geen kerkdiensten vanwege Coronavirus

Wijkgemeente Maarland

De kerkdiensten in de maand maart in de Maarland kerken zullen – tot er een tegenbericht komt – voor­alsnog niet doorgaan in verband met het Coronavi­rus. 

Het moderamen van de kerkenraad
van wijkgemeete Maarland

Wijkgemeente Vredekerk

Beste gemeenteleden,

Zoals u weet is er momenteel sprake van een Co­ronacrisis. De landelijke Protestantse Kerk in Ne­derland en de classis Groningen-Drenthe hebben het advies doen uitgaan om de kerkdeuren tot na­der orde te sluiten.

Wij hebben als moderamen besloten om dat advies te volgen. Dit betekent concreet dat wij ervoor heb­ben gekozen om drie zondagen de kerk dicht te houden. Het gaat dus om de vol­gende zondagen: 15 maart, 22 maart en 29 maart. Het kan ook zijn dat de periode verlengd moet worden. Wij houden u daarvan op de hoogte. Wij hopen dat dit bericht u op tijd bereikt. Het kan zijn dat dit niet helemaal gelukt is. In dat geval onze verontschuldigingen. Wij realiseren ons dat dit een uitzonderlijke situatie is. Wij hopen dat u daarvoor begrip hebt en dat wij u op deze manier goed van dienst zijn geweest.

NB: Tijdens de crisis zal de EO op NPO 2 extra kerkdiensten uitzenden op de zondagmorgen.

Met groet namens het moderamen van de Vrede­kerk,
Ad Bakker, scriba

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd.