Gelegenheidskoor

Voor het gelegenheidskoor van de Vredekerk  is inmiddels voldoende belangstelling. Begin januari willen we samenkomen. We zullen daarvoor in overleg met de degenen die zich aangemeld hebben een datum prikken. Dan zullen we bespreken wat we gaan doen en hoe we te werk gaan. Aanmelden kan nog steeds en wel bij ondergetekende: 0596-572929, predikant@pknloppersummaarland.nl

ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Wie een lamp aansteekt, zet hem niet onder een vat of onder een bed, maar plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland