Geloven doe je in de kerk (of toch erbuiten?)

Geloven doe je in de kerk
(of toch erbuiten?)

In het jaarprogramma Drive boden wij een leerhuis aan naar aanleiding van het boek Oefenruimte geschreven door Sake Stoppels. Al voorbereidend kwamen we tot de conclusie dat in het boek interessante thema’s aan de orde worden gesteld, maar dat het niet zozeer een boek is om te bespreken in een groep.

Daarom willen wij u/jou in plaats daarvan van harte uitnodigen voor een drietal avonden met als onderwerp: Geloven doe je in de kerk (of toch erbuiten?). Op die drie avonden willen we met elkaar nadenken hoe je je geloof in het dagelijkse leven, van maandag t/m zaterdag, vormgeeft. Dat willen we doen aan de hand van thema’s als “Geloven doe je samen”, “Geloven doe je juist buiten de kerk”, “Geloven zet je aan tot het nemen van andere beslissingen”.

Hoe ga je om met de ander, welke beslissingen neem je, hoe verhoud je je vanuit je geloof tot wat er in de wereld gebeurt, kortom: wat betekent je geloof voor/in je dagelijkse leven?

Het lijkt ons mooi om ervaringen van elkaar te horen en gedachten daarover in de groep te delen. Met behulp van stukjes (Bijbel)tekst, praktische voorbeelden, stellingen en vragen gaan we graag het gesprek met elkaar aan.

De avonden zijn gepland op 31 januari, 14 februari en 28 februari.

Informatie en aanmelding bij Jake Schimmel, tel. 0596-858923 email ds@jakeschimmel.nl of Gerda Potze, tel. 06-31238339 email gerda.potze@telfort.nl

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Maar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van God, oogst u een leven in heiligheid en uiteindelijk het eeuwige leven.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland