Gemeenteavond Maarland

Als we ’s zondags in de Petrus en Pauluskerk zitten, kijken we natuurlijk niet de hele tijd naar boven, hoewel daar veel te zien is. Bij de jongste restauratie is de schade aan de fresco’s aan de muren en de gewelven hersteld en zijn ze voor zover nodig weer opgefrist. De gewelfschilderingen in met name de Mariakapel behoren tot het beste wat uit de periode 1480 – 1500 bewaard is gebleven. En omdat we in de Mariakapel altijd onze koffie drinken na de dienst, letten we dus meer op elkaar en op de koffie dan dat we interessante fresco’s aanschouwen.

Daarom hebben we Bertus Huizing gevraagd om ons op de gemeenteavond op maandag 16 november a.s. iets te vertellen over de restauratie en de muur en gewelfschilderingen.

De gemeenteavond is zoals gewoonlijk in Eltatho in Zeerijp. We willen dan ook als kerkenraad met onze gemeente van gedachten wisselen over alle aspecten van ons gemeentezijn. Welke mogelijkheden zijn er, welke moeilijkheden, waar hopen we op, wat zijn onze verwachtingen. Hoe gaat het met de federatie en hoe staan onze financiën er voor. Alles kan aan de orde komen. En uiteraard zijn belangstellende gemeenteleden van wijk Vredekerk ook welkom.

Maarten Burggraaff

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland