Gespreksgroep voor ouderen

Vanuit de Federatie Loppersum – Maarland (gereformeerde en hervormde kerk samen) is er een gespreksgroep voor ouderen. Deze gespreksgroep komt eenmaal per maand samen. Vaak wordt er over een Bijbelgedeelte gesproken, maar soms is er ook een actueel onderwerp. Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan deze groep.

De data van de gespreksgroep voor de eerste zes maanden van dit jaar zijn:

vrijdag 13 januari                   vrijdag 10 februari
vrijdag 10 maart                     vrijdag 7 april
vrijdag 5 mei                          vrijdag 2 juni

We beginnen steeds om 09.45 uur en gaan door tot een uur of 11.00 uur. Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Plaats van samenkomst is de grote vergaderzaal van Wiemersheerd, vlakbij de koffiezaal.

De gespreksgroep wordt nu eens geleid door ds Marco Roepers, dan weer door ds Tjalling Huisman.

Komt u gerust eens meepraten!

Voor meer informatie kunt u ons bellen.
ds Marco Roepers       0596 57 29 29
ds Tjalling Huisman   0596 57 13 93

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland