Gevraagd: versterking 10-dienst-team

Elke maand wordt er tijdens een gezamenlijke dienst een tienerdienst gehouden voor de tieners van 12 tot 16/17 jaar. In de tienerdienst hanteren we onze eigen liturgie met als onderdelen geloofsbelijdenis, inbrengmoment van de tieners, Bijbellezing, gesprek met elkaar over een onderwerp, collecte, voorbede van iedereen in een kringgebed en tot slot een zegenbede.

Er komen dit seizoen rond de 9 tieners. Het tienerdienstteam bestaat op dit moment uit Henk Klunder, Willem-Jan Stuut en Jack Hoogstra.

Om de planning rond te krijgen hebben we dit seizoen bij twee tienerdiensten assistentie gehad van Jolanda Beereboom en Mariëlle Mollema.

We zijn dringend op zoek naar uitbreiding van het team om de tienerdiensten te kunnen blijven organiseren.

Lijkt het je leuk om eens mee te kijken, dan horen we het graag.

Het tienerdienstteam,

Henk Klunder, Willem-Jan Stuut en Jack Hoogstra

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Wie een lamp aansteekt, zet hem niet onder een vat of onder een bed, maar plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland