Gezocht!

Op de inspiratiezondag hebben we een schaal met salade aangeleverd.
De schaal is sindsdien spoorloos. Het is een hoge glazen schaal van de Ikea. Wie oh wie weet waar deze schaal is gebleven? We horen het graag.

Hartelijke groet, Justus en Janneke Wouda
Tel. 572209

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland