Groen licht voor fusie

Op 9 april 2024 heeft het breed moderamen besloten aan het samengaan van onze gemeenten goedkeuring te verlenen. Met deze goedkeuring kunnen nu de laatste notariële stappen gezet gaan worden.

Met het verlenen van deze goedkeuring geeft het breed moderamen daarnaast het advies dat de nieuwe gemeente zich richt op een fulltime predikantsplaats (in plaats van 1.6 FTE).

Het lijkt erop dat al het papierwerk in de komende maanden afgerond zal kunnen worden. Maar daarmee zijn we er nog niet.

Op initiatief van het aanstuurplougje zijn alle colleges en commissies uitgenodigd voor een workshop ‘werkplannen maken’. Op 25 maart heeft die workshop plaatsgevonden en vanuit alle colleges en commissies waren er mensen aanwezig. Er werd flink en vrolijk met elkaar gesproken en overlegd. De sfeer was enthousiast! En heel praktisch zijn er spijkertjes met koppen geslagen. De werkplannen moeten nog afgetimmerd worden maar zodra dat is gebeurd, zullen de plannen gepresenteerd worden.

Al met al lijkt het erop dat het grove werk in de afgelopen maanden wel is verzet. Wat rest is het fijne werk, de ‘fijnregeling’. Wat we met elkaar hebben afgesproken, vraagt nu om praktische uitwerking. We doen bijvoorbeeld nog een aantal dingen dubbel, hoe gaan we dat in het vervolg ‘enkel’ doen? Dit is niet problematisch maar het moet wel afgesproken worden en duidelijk zijn voor iedereen.

Wanneer precies alle officiële stukken ondertekend kunnen worden blijft lastig inschatten. Daarom is bedacht om het samengaan van onze gemeenten op startzondag, 15 september, feestelijk met elkaar vorm te geven.

Zover is het dus nog niet, want op 16 mei heeft de kerkenraad een gemeentevergadering geprikt. Op die avond kan iedereen die dat wil geïnformeerd worden over de stand en gang van zaken. Ook zullen we met elkaar kijken naar het kerkdienstenrooster 2025 en naar de voorlopige ‘werkorde’. (Die zijn verzonden via de digitale nieuwsbrief. Wie deze stukken niet heeft ontvangen maar dat wel wil, neem dan contact op met uw scriba.)

Heeft u andere vragen of wil je meer weten over het een of ander rond het proces van samengaan, wacht er dan vooral niet mee en neem contact op met het aanstuurplougje (aanstuurplougje@outlook.com).

Ad Bakker

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Zie, God is mijn helper, de Heer is het die mijn leven draagt.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland