Groep voor Ontmoeting en Gesprek

De Groep voor Ontmoeting en Gesprek bestaat uit tien tot vijftien mensen van achter in de twintig tot achter in de vijftig. De naam zegt al wat we zo ongeveer doen. Eens in de maand komen we samen om elkaar te ontmoeten en daarbij een avond te praten over geloof, Bijbel en ons leven. Dat gaat altijd in een informele sfeer. De groep bestaat uit zo’n vijftien deelnemers, maar we komen meestal samen met z’n zevenen of achten. Want iedereen heeft het druk met van alles. Het afgelopen half jaar hebben we aantal keer gepraat over het thema ‘groeien’, hoe dat een rol speelt in je leven en in je geloof. Het zijn heel alledaagse en tegelijk bijzondere gesprekken, die beginnen met een Bijbeltekst en gaan over ons leven in deze maatschappij.

Het komend halfjaar gaan we weer een aantal oudere en wijzere (zoals we hebben gemerkt) gemeenteleden interviewen. Het is de bedoeling dat dat gesprekken worden, die onze kijk op het leven verdiepen. Als je mee wilt doen, hartelijk welkom! Bel of mail even met:

Melson Zwerver, melson@melson.nl / 0596 85 13 82 of ds Tjalling Huisman, 0596 57 13 93 / tjhuisman@kpnplanet.nl

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf; ze is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Niemand kan zich er dus op laten voorstaan.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland