Groep voor Ontmoeting en Gesprek

Wij zijn een groep van ongeveer vijftien mensen van achter in de twintig tot midden vijftig. Meestal komen we met z’n zevenen of achten bij elkaar, omdat iedereen een drukke agenda heeft. Het afgelopen seizoen hebben we bezoeken gebracht aan oudere gemeenteleden om met hen in gesprek te komen over hun leven, hun levensvisie en hun geloof. Ook hebben we een aantal avonden een Bijbelstudie gedaan. Het leverde interessante en persoonlijke gesprekken op over de Bijbel en ons leven.

Wat we het komende seizoen precies gaan doen, gaan we nog bespreken. Maar als je zin hebt om mee te doen, sluit je aan!

We komen eens per maand bij elkaar bij een van de deelnemers thuis, bij wie daarvoor ruimte heeft. De data voor het komend jaar zijn bij het schrijven van dit stukje nog niet bekend, maar wel als dit blad uitkomt. Je kunt even bellen of mailen:

Melson Zwerver, melson@melson.nl / 0596 85 13 82 of ds. Tjalling Huisman, 0596 57 13 93 / tjhuisman@kpnplanet.nl

 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland